Ara
0326 461 20 88

İsmi Nerden Geliyor

Anlatılan rivayetlere göre; Kumlu’nun kurulduğu yer. Kilis dağlarından doğan Afrin çayı ,önce Suriye Afrin ilçesine geçen , daha sonra tekrar Reyhanlı ilçesinden Türkiye’ye girer , yağışlara bağlantılı olarak tehlikeli seller oluşturan Afrin çayı ,eski Amik gölüne dağılmasının son noktası şimdiki Kumlu’dur . Sellerin getirdiği kumlar sayesinde belli bir kum tepesi oluşmakta idi ,eski camuzcular (Hayvancılık ile uğrasan kişiler) – Avcılar buraya Kumlu dediğinden daha sonraları kumlu denmiştir. Anlatılan başka bir rivayete göre ise 1945 yıllarında İlçenin yerinin göl olması, ve çıkartılan iskan kanunu ile kurutma çalışmaları yapılan yörede ilçe etrafında bulunan kanallar tam olarak açılmamış iken kış aylarında yağan yağmurlar nedeniyle sular altında kalıyordu insanların evleri su altında kalmaması için halk tarafından evlerin etrafına su kanalları açılıyor ve bu kanallardan çıkan kumlarla kanal ile evleri arasına bentler yaparak evlerin su altında kalmaları engellenmiş oluyordu .kış aylarında komşu ilişkileri yapmış oldukları bu bentlerin üzerine tahtalar koyarak insanlar birbirlerine giderler idi. daha sonraları ilçe etrafında bulunan kanallar tam olarak açılması sonucu ilçe her kış su altında kalması engellenmiş oldu . ovada açılan kanallar sonucu çekilen suların altından ortaya çıkan kum yığınları nedeniyle ilçe halkı buraya kumlu demişlerdir .Kumlu ‘nun ismi buradan gelmektedir .Kumlu ismini toprağından almaktadır.

Başka bir rivayete göre Amik gölü kanallar açılıp suyu çekildikten sonra ortaya çıkan kum yığınları ilçede belli mevsimlerde esen şiddetli rüzgarla dağılmakta havayı kum tanecikleri kaplamakta idi . İlçe halkı , havada yoğun olarak karışmış bulunan kum taneciklerinden rahatsız olmaktaydılar .bu nedenle halk buraya kumu çok olduğundan kumlu demişlerdir.