Ara
0326 461 20 88

Nüfus

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 26.01.2009 tarihinde açıkladığı adrese dayalı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 13.726 olup, bu nüfusun 5.255 i (% 38) ilçe merkezinde, 7.471 i (% 62) köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezindeki nüfusun 2.666 sı (% 51) erkek, 2.589 u (% 49) kadın,  köylerde ise nüfusun 4.115 i (% 49) erkek, 4.356 sı (% 51) kadındır. Dolayısıyla toplam nüfusun 6.781 i (% 49) erkek, 6.945 i (% 51) kadındır.

26.01.2009 tarihinde açıklanan adrese dayalı nüfus sayım sonuçları ile Kumlu Sağlık Grup Başkanlığının Temmuz 2008 yılı itibariyle yapmış olduğu ev halkı tespiti sonucu ortaya çıkan nüfus bilgileri ilçe merkezi ve köyler itibariyle aşağıda gösterilmiş olup bu bilgilerin karşılaştırılması neticesinde bazı idari birimlerde nüfus sayılarının birbirlerine yakın olduğu, bazılarında ise farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Toplam nüfusta yaklaşık % 7 lik bir farklılık söz konusudur.

TUİK Tarafından Yapılan Sayım ile Kumlu Sağlık Grup Başkanlığının 2008 Yılı İtibariyle Gerçekleştirdiği Ev Halkı Tespitine Göre Nüfus Sayısı 
Nüfusun yaş dağılımına baktığımızda ilçemizin genç bir nüfusa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Nüfusun % 50 si 25 yaşından, % 67,3 i (yaklaşık 2/3 ü)  35 yaşından küçüktür. 
Fertle ilişkilendirilmiş hane sayısı  ilçe merkezinde 1134, köylerde 1.816 toplamda ise 2.950’dır. Ortalama hane halkı büyüklüğü  4,66 olup, ilçe merkezinde 4,64 köylerde ise 4,67 dır.